Strefa Studenta,Szkolenia

Revit Konstrukcje stopień I program szkoleń

revit-2017-badge-1024px

Czas trwania: 14 godzin zegarowych (2 dni x 7 godzin)

Materiały szkoleniowe: tak

 

Cele kształcenia:

Kursanci nauczą się wykorzystywania podstawowych narzędzi programu Revit Structure, zwłaszcza

 • wykorzystywanie narzędzia parametrycznego modelowania 3D
 • przeprowadzanie analiz
 • tworzenie dokumentacji technicznej i wizualizacji projektu

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

 • Building Information Modeling: Building Information Modeling dla Inżynierów Konstrukcji
 • Podstawy Revit Structure: Interface użytkownika; praca na elementach konstrukcyjnych i rodzinach, dostosowanie programu do własnych preferencji,
 • Narzędzia do modyfikacji modelu; tj. wyrównaj, skaluj, szyk, podziel itp.
 • Szablony projektowe; ustawianie i modyfikacja własnych szablonów
 • Model konstrukcji – widoki: praca na widokach; kontrola widoczności obiektów modelu; praca na widokach elewacyjnych i przekrojach; praca na widoku 3D
 • Tworzenie nowego projektu: nowy projekt; dodawania i modyfikacja poziomów; tworzenie i edycja siatki konstrukcyjnej
 • Tworzenie słupów oraz ścian konstrukcyjnych: słup konstrukcyjny – tworzenie I edycja; wykorzystanie narzędzia ściana konstrukcyjna
 • Tworzenie konstrukcji: praca na belkach oraz systemach belek; tworzenie belek konstrukcji stalowych; tworzenie belek konstrukcji betonowych

 

Dzień drugi

 • Tworzenie stropów oraz dachów: dodawania stropów; tworzenie dachów oraz ram konstrukcyjnych
 • Tworzenie fundamentów: narzędzia tworzenia fundamentów
 • Schody oraz rampy: tworzenie schodów; tworzenie pochylni
 • Tworzenie adnotacji i zestawień: dodawania wymiarów; praca z tekstem, wstawianie i modyfikacja etykiety; tworzenie legendy; praca na zestawieniach
 • Tworzenie dokumentacji budowlanej i konstrukcyjnej : dodawania przekrojów i detali; tworzenie i praca na arkuszach wydruku; eksportowanie zawartości do formatów CAD
 • Tworzenie detali: praca na widokach detali; narzędzia detalowania; praca na widokach detali CAD

Zapisz się już teraz!