Strefa Studenta,Szkolenia

Revit Konstrukcje stopień II program szkoleń

revit-2017-badge-1024px

Czas trwania: 14 godzin zegarowych (2 dni x 7 godzin)

Materiały szkoleniowe: tak

Cele kształcenia:
Kursanci nauczą się wykorzystywania zaawansowanych narzędzi programu Revit Structure, zwłaszcza
-tworzenie szczegółów i praca z komponentami szczegółów
-tworzenie zbrojenia 3D, zbrojenia powierzchniowego, zbrojenia ścieżką
-tworzenie i edycja rodziny programu Revit Structure
-tworzenie i modyfikacja kratownic
-praca z modelem analitycznym konstrukcji
-praca zespołowa nad projektem w Revit Structure

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

  • Praca z komponentami szczegółu i zarządzanie szczegółami: typy widoków dla szczegółów; tworzenie szczegółów; zapisywanie widoków do wykorzystania w innych projektach
  • Praca ze zbrojeniem: otulina zbrojenia; kształty zbrojenia; zbrojenie powierzchniowe; zbrojenie ścieżką
  • Praca z rodzinami: tworzenie rodziny zbrojenia; tworzenie nowego typu belki; tworzenie rodziny szalunków traconych z blach profilowanych; tworzenie rodziny fundamentu schodkowego; tworzenie rodziny arkusza wydruku
  • Tworzenie kratownic: modyfikacja rodziny płatwi kratowych; praca z kratownicami – tworzenie kratownicy na podstawie szablonu

Dzień drugi

  • Narzędzia do analizy modelu: przygotowanie modelu analitycznego do analizy poprzez dodanie obciążeń; dopasowanie modelu analitycznego do założeń projektowych; weryfikacja modelu analitycznego; dodanie i ustawienie warunków obwiedni; analiza i aktualizacja modelu w aplikacjach zewnętrznych
  • Wymiana informacji poprzez pliki DWG: import i eksport danych pomiędzy AutoCAD i Revit Structure
  • Praca z użytkownikami Revit Architecture: podłączanie modeli Revit Architecture; koordynacja i monitorowanie zmian w projekcie; położenie współdzielone
  • Praca współdzielona: tworzenie i korzystanie z plików współdzielonych; monitorowanie projektów przy pracy współdzielonej – Worksharing Monitor

Zapisz się już teraz!