Promocje

Zdobądź refundację do 70% kosztów zakupu oprogramowania Autodesk o wartości od 100 tys. zł do 200 tys. EUR

 

Ruszyła VIII runda Konkursu 3/2019 dot. naboru Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Minimalna wartość nabywanej technologii: 100.000 PLN
  • Maksymalna wartość nabywanej technologii: bez ograniczeń
  • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR
  • Maksymalny poziom dofinansowania: od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020.
  • Oprogramowanie Autodesk objęte refundacją:

Product Design & Manufacturing Collection – Kolekcja z zakresu wytwarzania i projektowania produktów
Architecture, Engineering & Construction Collection – Kolekcja z zakresu architektury i budownictwa
Platforma BIM 360 – w tym Docs, Build, Glue, Design, Plan, Layout, Ops
Media & Entertainment Collection – Kolekcja z zakresu mediów i rozrywki

 

 

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Podane wartości obowiązują dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wielkość refinansowania dla średnich przedsiębiorców jest niższa o 10 punktów procentowych odpowiednio dla każdego województwa.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: siecotwartychinnowacji.pl/transfer-technologii.

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Szajrych
501-094-251
katarzyna.szajrych@aecdesign.pl