Ucz się od najlepszych trenerów. Kadra szkoleniowa AEC Design

ucz-sie-od-najlepszych-1140

KADRA SZKOLENIOWA AEC DESIGN

Nasze szkolenia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy, czynni zawodowo architekci, inżynierowie, konstruktorzy, którzy uczą nie tylko jak wykorzystać aplikację we własnej branży, do własnych celów projektowych,  ale przede wszystkim wskazują, jak komunikować się z odbiorcami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektu. Nasi trenerzy:

  • są absolwentami uczelni technicznych na kierunkach architektonicznych i mechanicznych,
  • stale podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w technicznych warsztatach organizowanych przez specjalistów Autodesk oraz w szkoleniach z umiejętności miękkich, niezbędnych do efektywnej pracy z grupą,
  • cyklicznie weryfikują swoją wiedzę i umiejętności podczas egzaminów certyfikujących, przygotowanych przez Autodesk.

Praca naszych trenerów jest oceniana przez uczestników szkolenia po każdym kursie, dzięki czemu wiemy, iż wiedza i umiejętności Prowadzących spełniają oczekiwania Klientów.

Wojciech Kozłowski, inżynier aplikacji BIM AEC DesignWOJCIECH KOZŁOWSKI

Inżynier aplikacji Revit, specjalizujący się we wdrażaniu BIM w firmach projektowych. Współautor podręcznika ” Podręcznik użytkownika Revit Architecture”. Absolwent Wydziału Samochody i Maszyny Robocze na Politechnice Warszawskiej.

 

 

Michał JastrzębskiMICHAŁ JASTRZĘBSKI

Specjalista CAD/CAM/CAE. Wieloletni trener i wdrożeniowiec programów firmy Autodesk. Przeszkolił ponad 3500 inżynierów z takich branż jak architektura, mechanika i geodezja. Absolwent Wydziału Mechanicznego i Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Autor materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w wielu firmach ATC poświęconych programom: AutoCAD i Inventor.

 

Krzysztof

 

KRZYSZTOF ŚWIĘTOCHOWSKI

Wspiera klientów AEC Design swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie oprogramowania dla branży MFG. Jest certyfikowanym trenerem ATC, ma na swoim koncie wiele wdrożeń systemu PDM. Absolwent Wydziału Mechanika i Budowa Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej.

 

trener BIM Piotr SzumskiPIOTR SZUMSKI 

Praktyk i najmłodszy trener w AEC Design. Specjalizuje się w programach Revit MEP oraz AutoCAD. Doświadczenie zdobywał projektując instalacje sanitarne w dużych obiektach przemysłowych, usługowych i zabytkowych. Absolwent Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Norbert Lewko

 

NORBERT LEWKO

Doświadczony praktyk z zakresu technologii BIM, znawca Revit, BIM consultant. W swojej działalności zawodowej zajmuje się wdrażaniem i rozwojem standardów BIM oraz platformy Revit. Absolwent wydziału Architektury na Politechnice Białostockiej.

 

WŁODZIMIERZ KWIECIŃSKIWłodzimierz Kwieciński

Architekt czynny zawodowo od kilkudziesięciu lat. Autor wielu zrealizowanych obiektów użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych, rewaloryzacji zabytków. Laureat ogólnopolskich konkursów. Członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2005 roku stosuje w projektowaniu platformę Autodesk Revit. Znawca i pasjonat tego oprogramowania oraz propagator idei BIM.

 

Tomasz DudaTOMASZ DUDA

Trener aplikacji zgodnych z ideologią BIM (Revit, Dynamo, Advance Steel) i użytkownik kilku pokrewnych. Szlify teoretyczne pobierał na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej studiując Budownictwo, a praktyczne w biurze konstrukcyjnym zajmującym się projektowaniem stacji elektroenergetycznych (konstrukcji stalowych oraz żelbetowych). Zawodowo entuzjasta BIM, a prywatnie pasjonat siatkówki (w każdej postaci).