Make Factory Grow,Mechanika

Szybka parametryzacja konstrukcji ramowej w Autodesk Inventor z użyciem iLogic

W dobie zwiększania wydajności pracy konstruktorów niezwykle ważna jest automatyzacja tej pracy. W kontekście projektowania w oprogramowaniu Autodesk Inventor, służącego do modelowania 3D, nierozerwalnie z tym procesem wiąże się pojęcie parametryzacji, czyli najprościej mówiąc – przypisanie wymiarom nazw, co sprawia, że stają się one czytelnymi, zrozumiałymi wyrażeniami, łatwymi w manipulacji i modyfikacji. Dzięki temu projekt, nad którym pracujemy staje się elastyczny i podatny na przyszłe modyfikacje w zakresie powiązanych ze sobą wymiarów. Parametryzację możemy wdrożyć do projektu już na etapie szkicowania koncepcji pojedynczej części. Dalszym krokiem jest zdefiniowanie tych parametrów w zespole, co sprawia, że w celu modyfikacji pojedynczego obiektu nie ma konieczności wchodzenia w edycję części, a jedynie otwarcie najwyższego poziomu modelu, skąd łatwo można wniknąć w głąb zmiennych podzespołów. Parametryzacja to kolokwialnie rzecz ujmując „szycie na miarę”, przez co rozumie się dostosowywanie danego modelu pod zmieniającą się geometrię.

W niniejszym artykule znajdziesz film, w którym zaprezentowano sposób tworzenia balustrady schodowej, która będzie generowała się na podstawie  miar zdjętych z istniejących schodów, wprowadzonych przez użytkownika zmiennych wartości wielkości występujących już w samej balustradzie oraz zdefiniowanych profilach konstrukcji ramowej. Model uaktualnia się dzięki regułom zredagowanym w narzędziu iLogic, a wprowadzanie wartości możliwe jest dzięki formularzowi, który stanowi okno dialogowe wartości wejściowych nowego projektu. Główne kroki tworzenia projektu balustrady schodowej wymienione zostały poniżej, a cały proces tworzenia formularza iLogic zobaczysz w poniższym filmie:

 1. Szkic części bazowej – schodów.
 2. Parametryzowanie wymiarów schodów w szkicu.
 3. Zmiana wyświetlania wymiarów na wyrażenie.
 4. Wyciągnięcie szkicu do postaci bryły
 5. Utworzenie zespołu, w którym schody są częścią bazową umieszczoną w układzie współrzędnych złożenia
 6. Wstawienie nowej części do zespołu poprzez utworzenie jej bezpośrednio w zespole.
 7. Nowy szkic nowej części na ściance bocznej schodów
 8. Adaptacyjne związanie części ze sobą poprzez rzutowanie linii biegu i punktów końcowych stopni.
 9. Szkic poręczy i nadanie jej relacji równoległości z linią biegu, co definiowane będzie przez kąt biegu
 10. Szkic szczebli, których końce wspólne są z linią poręczy i zakończeniami stopni.
 11. Dodanie brakujących parametrów w szkicu nowej części.
 12. Konstrukcja ramowa balustrady na bazie wykonanego szkicu z wykorzystaniem dostępnych w bibliotece Autodesk Inventor profili.
 13. Stworzenie reguły iLogic definiującej parametry części w zespole oraz generującej komunikat w przypadku błędnych wartości
 14. Stworzenie formularza iLogic uwzględniającego okna do wpisywania wymaganych wartości.
 15. Modyfikowanie projektu z poziomu okna parametrów, okna formularza lub reguły.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszymi inżynierami MFG:

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl