Szkolenia

Test wiedzy na temat poziomu umiejętności 2D w AutoCAD

W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Imię i nazwisko Firma E-mail Numer telefonu
Które rozszerzenie określa plik szablonu AutoCAD?
Jaka długość będzie miała linia poprowadzona do punktu o współrzędnych 1,4 do punktu 4,4?
Jak długa będzie linia poprowadzona od 1,4 do @4<5?
Których obiektów nie można rozbić (ROZBIJ, EXPLODE)?
Który z obiektów nie może być poddany poleceniu ODSUŃ (OFFSET)?
Współrzędne punktu położonego w odległości 10.5 jednostek i pod kątem 90° od ostatnio wybranego punktu określa zapis?
Czy rysując linię nachyloną pod kątem 300 stopni i - 60 stopni otrzymamy to samo?
Podczas używania komendy UTNIJ (TRIM), co wybieramy jako pierwsze?
Ile uchwytów posiadają obiekty w AutoCAD?
Jak wiele warstw powinno być w rysunku?
Co można predefiniować w pliku szablonu?
Jakie są konsekwencje utworzenia bloku na warstwie innej niż Warstwa 0?
Będąc w Układzie (Layout) i w Obszarze Papieru, co musimy zrobić aby zobaczyć nasz model?
W jaki sposób wyznaczyć punkt leżący w środku pomiędzy dwoma punktami bez rysowania linii pomocniczych?
Blok dyskowy, czyli zapisywany poza bieżącym rysunkiem, w którym będzie tworzony, realizuje komenda:
Jaki ciąg znaków należy wprowadzić z klawiatury, aby w edytorze tekstu jednowierszowego uzyskać symbol średnicy okręgu ø ?
Który zapis realizujący przesunięcie prostokąta BCDE względem prostokąta AHFG wzdłuż boku AG jest prawidłowy?

oprogramowanie autodesk wdrożenia usługi bim architektura mechanika szkolenia autocad revit inventor
Aby bez rysowania linii pomocniczych wykreślić polilinię ABC tak, by odległość BD wyniosła 32 , należy:

oprogramowanie autodesk wdrożenia usługi bim architektura mechanika szkolenia autocad revit inventor
Jakie są typy odnośników zewnętrznych?
Jakie rozszerzenie ma główny plik konfiguracyjny?

A teraz wyślij test i sprawdź swój wynik!