Make Factory Grow,Mechanika

Tworzenie prostego elementu iFeature

Funkcjonalność iFeature dotyczy środowiska modelowania części. Element kształtujący iFeature to jeden lub kilka powiązanych ze sobą elementów kształtujących, które można wielokrotnie wykorzystywać wstawiając je do innych modelowanych części.

1. Tworzymy prosty element bryłowy np. walec o wymiarach 100 x 15 mm

2. Tworzymy szkic

1
3. Tworzymy wyciągnięcie proste (wycięcie) i dodajemy zaokrąglenie pionowych krawędzi gniazda na 2mm

2
4. Tworzymy element iFeature (Zarządzanie > Redagowanie > Wyodrębnij iFeature)

Wskazujemy w przeglądarce utworzone wyciągnięcie(wycięcie) oraz zaokrąglenie

3
Program wprowadza wszystkie istotne parametry oraz obiekty odniesienia wskazanych elementów kształtujących. Jednocześnie w prawym panelu automatycznie przenoszone są parametry wymiarowe, które maja nazwy nadane przez użytkownika.

5. Zapisujemy element iFeature np. pod nazwą Gniazdo.ide

6. Sprawdzamy poprawność działania elementu iFeature

a. Tworzymy przykładowy element bryłowy
4

b. Wstawiamy element iFeature (Zarządzanie > Wstaw > Wstaw iFeature)
Ustawiamy kąt obrotu na 90 deg.
5

Ustawiamy wymiary gniazda
6
Zaznaczamy opcje Natychmiast uaktywnij edycję szkicu w celu spozycjonowanie gniazda w modelu
7
Pozycjonujemy wymiarami położenie gniazda
8

klucz