Usługi BIM

BIM Discovery Workshops

Biorąc pod uwagę nieustannie rosnące znaczenie rozwiązań BIM w obszarze budownictwa, a także olbrzymiego wpływu implementacji tych idei dla możliwości rozwoju Waszej firmy – chcielibyśmy zaproponować Państwu przeprowadzenie Warsztatów, które będą pomocne przy określaniu rożnego rodzaju zadań i priorytetów wdrożeniowych.

BIM discovery workshops oprogramowanie autodesk wdrożenia bim Cele warsztatów:

Głównym celem warsztatów jest lepsze zrozumienie celów i planów rozwojowych Państwa firmy, zrozumienie złożoności zadań i procesów, które stoją przed Państwem. Celem warsztatów jest pomoc we właściwym wskazaniu i wyznaczeniu priorytetów, które pomogą osiągnąć wyznaczony kierunek rozwoju Państwa firmy. Z naszych obserwacji wynika, że ewentualne trudności we wdrożeniu zmian wynikają z braku spójnej wizji zmian z długoterminową strategią rozwoju.

Forma warsztatów:

Warsztaty są prowadzone interaktywnie, metodą “wizualną, graficzną” (Visual Meeting). Jest to sprawdzona, usystematyzowana technika, która użyta przez zespoły pracownicze pomaga obiektywnie ukazać wiele informacji o procesach zachodzących w firmie. Podczas spotkania będziemy koncentrować się nad sposobami i metodami komunikacji, koordynacji pomiędzy osobami i działami.

Efekty:

Efektem końcowym warsztatu jest zrozumienie przez wszystkich uczestników:

  • Czym będzie, co oznacza BIM dla Państwa firmy
  • Jak połączyć długoterminową strategie i cele ze strategią BIM
  • Jakie problemy chcemy rozwiązać, które mają pomóc w rozwoju firmy
  • Jakie są priorytety, które problemy są ważne i łatwe do rozwiązania a które wymagają innego podejścia
  • Inne – podczas warsztatów często wspólnie odkrywamy nowe obszary czy to zastosowania BIM czy też odkrywamy problemy o których do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy

Czas:

Zdajemy sobie sprawę jak cenny jest Państwa czas. Aby w pełni zrealizować program warsztatu ( jest to pewien ustalony schemat i format) potrzeba około 4 godziny.

Uczestnicy:

Liczba osób, po Państwa stronie, biorących udział w warsztacie to około 4-6 osób, reprezentujących różne działy, różne spojrzenie na procesy. Powinny to być zarówno osoby np. z pionu kierowniczego, osoby z działu IT jak i końcowi użytkownicy.
Jest ważne, aby wszyscy uczestnicy byli otwarci i chętni do rozmowy i współpracy z prowadzącym warsztaty.

Kontakt:

Katarzyna Szajrych
501 094 251
katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696 988 403
piotr.lapinski@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508 008 182
wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Na podstawie tych punktów i spostrzeżeń powstanie zestaw wniosków, plan działania w określonych obszarach, wraz z uzasadnieniem ich przeprowadzenia.

Warunki techniczne:

Aby móc sprawnie i w komfortowych warunkach przeprowadzić warsztaty niezbędne będzie udostępnienie sali, gdzie będzie można uruchomić rzutnik, zapewnić miejsce do przyklejania bloczków samoprzylepnych. Niezbędna będzie również tablica biurowa z kartkami, na której będzie można pisać.
Podstawowe materiały biurowe (karteczki, pisaki, etc…) zapewniamy po naszej stronie.

Jesteśmy w stanie również udostępnić salę konferencyjną w siedzibie firmy Autodesk w Warszawie, gdyby zapewnienie tego typu pomieszczenia po Państwa stronie stanowiło kłopot.

Poznaj pozostałe usługi BIM w ofercie AEC Design Lidera wdrożeń BIM TU >>>

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!