Budownictwo i architektura,Usługi BIM

Wdrożenia dedykowane BIM

Dedykowane wdrożenia BIM

AEC Design jest firmą, która posiada unikalne doświadczenie w usługach wdrażania BIM w Polsce. Jesteśmy prekursorami tam gdzie BIM jest najmniej dojrzały, jak zarządzanie nieruchomościami, wirtualna rzeczywistość, a liderami tam gdzie zyski są udokumentowane jak w generalnym wykonawstwie lub projektowaniu. Wachlarz odbiorców BIM jest tak szeroki, jak rynek firm działających w obszarze budownictwa.

oprogramowanie autodesk wdrożenia bim

Zakres usług:

 • analiza potrzeb klienta
 • analiza procesów w firmie
 • możliwość optymalizacji procesów poprzez zastosowania technologii BIM
 • analiza możliwych rozwiązań programowych
 • przygotowanie map procesów oraz proponowanych optymalizacji
 • doradztwo w zakresie doboru oprogramowania
 • przygotowanie bibliotek oraz wzorów dokumentów i procedur
 • stworzenie procedur kontroli jakości
 • szkolenia z oprogramowań oraz procedur współpracy
 • wsparcie na etapie projektu pilotażowego, wraz z dostosowywaniem procesów
 • wnioski z projektu pilotażowego oraz dalsze kierunki rozwoju
 • konsultacje powdrożeniowe

Kontakt:

Katarzyna Szajrych
501 094 251
katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

 

Piotr Łapiński
696 988 403
piotr.lapinski@aecdesign.pl

 

Wojciech Fiodorow
508 008 182
wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

 

Typowy proces wdrożenia BIM na projekcie można przedstawić w następujących punktach:

 • Opracowanie BIM Implemnetation Plan (BIP)
 • BIM Execution Plan (BEP) – kluczowy dokument określający zarówno technologię, poziomy uszczegółowienia modeli jak i zasady współpracy, koordynacji oraz role i odpowiedzialności
 • Audyt oprogramowania i infrastruktury technicznej pod kątem zgodności z wymogami BEP
 • Analiza poziomu znajomości obsługi oprogramowania przez uczestników projektu
 • Ewentualne szkolenia użytkowników
 • Organizacja pracy grupowej i międzybranżowej
 • Uruchomienie środowiska CDE
 • Start projektu

W kolejnych etapach uruchamiane się następne projekty w BIM, dla których wyznacza się, zgodnie z przygotowana strategią, nowe cele BIM.

Na bieżąco analizujemy możliwości automatyzacji, usprawnienia czynności lub procesów i dostarczamy dedykowane aplikacje lub skrypty.

Posiadamy zespół inżynierów oraz programistów, oferujemy tworzenie aplikacji w językach: C#, ASP.NET, VB.NET, VB6, VBA, MSSQL, Java Script, CSS, HTML , Bootstrap, DHTMLX, PHP, MySQL, Phyton oraz skrypty w Dynamo.

Wdrożenie BIM jest procesem, który wymaga przygotowania strategii na perspektywę od 1 do 3 lat.

Poznaj pozostałe usługi BIM w ofercie AEC Design Lidera wdrożeń BIM TU >>>

Z kompleksowych wdrożeń skorzystali już m.in.:

oprogramowanie autodesk oprogramowanie autodesk oprogramowanie autodesk oprogramowanie autodesk aec design oprogramowanie autodeskKlient AEC Design Pol-con Klient AEC Design PRC Klient AEC Design Roger Preston

KONTAKT: