Budownictwo i architektura,Usługi BIM

Wdrożenie metodyki BIM

We współczesnym świecie przewagę konkurencyjną i trwały rozwój osiągają te firmy, które inwestują w innowacyjność, edukację oraz wdrażają nowoczesne technologie.

Wdrożenie  metodyki BIM – niezależnie  od  stopnia  zaawansowania staje  się  kluczowym elementem strategii biznesowej.

Doświadczony zespół inżynierów AEC Design wspiera swoich Klientów w procesie implementacji metodyki BIM przeprowadzając swoich Klientów poprzez następujące kroki:

1.   Cele BIM

Pierwszym krokiem przed wdrożeniem BIM jest określenie tzw. celów BIM, czyli oczekiwań Zamawiającego wobec procesu BIM, jaką wartość dodaną spodziewa się uzyskać dzięki wykorzystaniu metodyki BIM.

2.   Ankieta

Specjalnie opracowane ankiety pozwalają na lepsze poznanie Klienta oraz sposobu pracy poszczególnych działów w organizacji.

3.   Plan wdrożenia

Plan wdrożenia obejmuje analizę odpowiedzi udzielonych w ankiecie na podstawie, których przygotowywane są wnioski i rekomendacje dotyczące opracowania procesów, standardów, oprogramowania oraz szkoleń.

4.   Wdrożenie BIM

Proces implementacji metodyki BIM następuje wg ustalonego planu wdrożenia. Po wdrożeniu, w razie potrzeby, zespół AEC Design dostarcza wsparcia technicznego podczas realizacji projektów przez Inwestora.

AEC Design posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu metodyki BIM u Inwestorów, Projektantów oraz Wykonawców.

 

Jeśli Państwo są zainteresowani  ofertą “Wdrożenie metodyki BIM”, bądź chcielibyście uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas produktów i usług, serdecznie zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz lub kontaktu  telefonicznego/mailowego:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

 

Sprawdź też “Wsparcie przy tworzeniu dokumentów wymagań (EIR) i planu BIM (BEP)”