Mechanika

Wdrożenia dedykowane MFG

Systemy klasy CAD CAM CAE, a zwłaszcza PLM i PDM wymagają profesjonalnego podejścia do wdrożenia. AEC Design swoim portfolio usług szczególny nacisk kładzie na oferowanie usług ściśle dopasowanych do konkretnych potrzeb Klienta. Jest to możliwe z pomocą metodologii implementacji systemu opartej na wiedzy i korzystającej z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Klientami.

AEC Desing oferuje wdrożenia dedykowane w następujących obszarach:
– Oprogramowanie CAD CAM CAE: AutoCAD, Inventor
– Systemy PDM: Autodesk Vault
– BIM

Efektywne wykorzystanie oprogramowania jest możliwe dzięki profesjonalnym usługom wdrożeniowym, dlatego proponujemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych Inżynierów aplikacji.
• Pomożemy zainstalować oprogramowanie na Państwa sprzęcie
• Nauczymy posługiwania się aplikacją: począwszy od zapoznania z menu, przez dostosowywanie interfejsu do Państwa potrzeb, aż po wykorzystywanie zaawansowanych funkcji aplikacji
• Pokażemy te narzędzia dostępne w aplikacji, które w zdecydowany sposób skrócą czas potrzebny na wykonanie konkretnych zagadnień w Państwa projektach, a tym samym przyspieszą Państwa pracę
• Pomożemy przygotować pierwszy projekt, abyście Państwo już na „żywym materiale” sprawdzili umiejętności nabyte podczas pierwszych godzin wdrożenia
• Będziemy służyli pomocą zawsze wtedy, gdy będą Państwo potrzebowali wsparcia na konkretnych etapach prac projektowych

Nasze wdrożenia pozwalają optymalnie wykorzystać możliwości narzędzi informatycznych. Przekazujemy unikalną praktyczną wiedzę naszych trenerów, często niedostępną w żadnych podręcznikach i materiałach. Minimalizujemy czas potrzebny na zdobycie umiejętności skutecznego stosowania systemów komputerowego wspomagania projektowania. Służymy wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie prac projektowych.

Systemy PDM: Autodesk Vault Wdrożenie składa się z etapów rozbudowanych lub podzielonych ze względu na stopień skomplikowania projektu. Opiera się zawsze na współpracy zespołu wdrożeniowego AEC Design z zespołem wdrożeniowym Klienta. Warunkiem koniecznym powodzenia projektu jest ustalenie i uzgodnienie priorytetów Klienta w sferze PLM/PDM. Narzędziem do tego jest przygotowana przez Autodesk BPA (Bussiness Process Analysis), czyli analiza procesów biznesowych Firmy. Na podstawie jej wyników określa się wspólnie z Klientem wnioski pozwalające na sprecyzowanie wymagań odnośnie systemu, co w dalszej kolejności na zaproponowanie dedykowanego projektu wdrożenia. W skład takiego projektu w zależności od zakresu wchodzą między innymi: analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja systemu, instalacja, szkolenia, migracja danych, asysta wdrożeniowa.

Typowe elementy wdrożenia systemu zarządzania danymi i procesami

BPA
Przedstawienie wniosków
Ustalenie zakresu
Analiza przedwdrożeniowa
Impelementacja
Szkolenia
Asysta wdrożeniowa

 

Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Świętochowska
agnieszka.swietochowska@aecdesign.pl
        +48 503 191 662