Usługi BIM

Wdrożenia dla działów ofertowych firm wykonawczych

Wdrożenia BIM firma wykonawcza

Wspieramy przy przygotowaniu i ocenie użyteczności modeli BIM do wykorzystania w procesie kosztorysowania oraz integracji modeli z programami do kosztorysowania.

Wdrożenia dla działów ofertowych firm wykonawczych

Tworzenie kosztorysów z modeli BIM stworzonych na podstawie dokumentacji płaskiej

Technologia BIM daje duże możliwości usprawnienia i zwiększenia precyzji przy tworzeniu przedmiarów oraz kosztorysowaniu prac budowlanych. Informacje o ilościach elementów są częścią modeli BIM, dlatego przygotowanie przedmiarów na ich podstawie polega jedynie na umiejętnym i sprawnym jej pozyskaniu i interpretacji.

Niestety podstawą wyceny robót budowlanych jest wciąż dokumentacja płaska. W takich sytuacjach proponowanym przez nas rozwiązaniem jest wykonaniem modelu BIM w oparciu o tą dokumentacje i wygenerowanie zestawień bezpośrednio z modelu.

Dzięki takiemu podejściu w trakcie procesu przedmiarowania otrzymujemy model 3D obiektu jako pewnego rodzaju „produktu uboczny”. Czas poświęcony na stworzenie modelu z dokumentacji płaskiej dla sprawnego modelera jest niemal równy okresowi potrzebnemu na przygotowanie obmiarów z dokumentacji płaskiej, a korzyści z posiadania modelu BIM są liczne.

Wykonując obmiary z modelu BIM mamy możliwość miedzy innymi:

 • łatwiejszej weryfikacji stworzonych obmiarów, poprzez wizualizacje pozycji przedmiarowych
 • szybkiego i prostego zarządzania zmianą w kosztorysie, dzięki powiązaniu między modele i pozycjami kosztorysowymi
 • wykonać sprawdzenia wykonalności i poprawności projektu na etapie składania oferty
 • dodania dodatkowych informacji do modelu
 • dostępu do danych o projekcie zorganizowanych w ustrukturyzowany sposób

Plan wdrożenia:

 • analiza typów dokumentacji wykorzystywanych do przedmiarowania
 • ocena oraz przegląd aktualnych metod wyceny
 • analiza procesu zarządzania zmianą
 • przedstawienie możliwości optymalizacji procesu poprzez zastosowanie technologii BIM
 • stworzenie procedur pracy w oparciu o technologie BIM
 • przeszkolenie kadry w przyjętej metodzie kosztorysowania
 • wsparcie na projekcie pilotażowym
 • wsparcie techniczne oraz merytoryczne na dalszym etapie pracy

Kontakt:

Katarzyna Szajrych
501 094 251
katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

 

Piotr Łapiński
696 988 403
piotr.lapinski@aecdesign.pl

 

Wojciech Fiodorow
508 008 182
wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

 

Poznaj pozostałe usługi BIM w ofercie AEC Design Lidera wdrożeń BIM TU >>>


KONTAKT: