Wydarzenia BIM

WEBINARIUM Simulation CFD dla Zrównoważonego Budownictwa

 

webinarium AEC Design Simulation CFD dla Zrównoważonego Budownictwa

Simulation CFD dla zrównoważonego budownictwa

REJESTRUJĘ SIĘ >>>

Oprogramowanie
Autodesk Simulation CFD to narzędzie wykorzystywane w mechanice płynów, dedykowane do symulacji. Modeluje rozkłady mas, dlatego w budownictwie można wykorzystać je do analizy rozkładu mas powietrza pod wieloma względami. Generalnie Simulation CFD pozwala na symulacje szeroko rozumianej fizyki budynku.

Wykorzystanie
Simulation CFD pozwala na optymalizację budynku pod względem:
1. Rozkładu temperatur wewnątrz budynku
2. Wentylacji budynkowej:
a. Naturalnej
b. Mechanicznej
3. Orientacji budynku w terenie.
Simulation CFD pozwala również na wizualizację powyższych w celu analizy komfortu (rozkładu temperatur, mas powietrza, ciśnienia, wilgotności). Ponadto, można pokazać w nim wszystko to, co budynek oddaje do środowiska zewnętrznego (np. wszelkiego typu zanieczyszczenia). Nie mówiąc, oczywiście, o analizie oddziaływania wiatru na działce budowlanej, czy rozkładu dymu w czasie pożaru wewnątrz budynku.

Dla kogo
Simulation CFD może być z powodzeniem wykorzystywany w fazie koncepcyjnej projektu przez architektów i inżynierów HVAC.

Dlaczego
– Bo wyższy komfort użytkowania to większa produktywność,
– Bo optymalizacja systemu ogrzewania i wentylacji to oszczędność energii,
– Bo dokładniejsza analiza środowiskowa jest niezbędna przy certyfikacji wielokryterialnej (LEED/BREEAM)

Podczas webianrium przedstawimy:

1. Wykorzystanie modelu 3D z AutoCAD. Modelowanie geometrii budynku i systemów budynkowych.
2. Przypisanie materiałów. Modelowanie nowego materiału.
3. Zadawanie warunków brzegowych:
a) parametry środowiska zewnętrznego;
b) temperatura;
c) ciśnienie;
d) przepływ;
e) wilgotność;
f) generowane ciepło.
4. Siatkowanie.
5. Ustawienia obliczeń. Rozwiązywanie problemów.
6. Prezentacja wyników:
a) przekroje;
b) śledzenie cząstek;
c) rozkład mas.

KIEDY O KTÓREJ PROWADZĄCY REJESTRACJA
17 maja 2018 10.00 Jakub Wasilewski, Inżynier BIM REJESTRACJA ZAKOŃCZONA