Usługi BIM

Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji procesu BIM

Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji procesu BIM

Wdrożenie w zakresie: podstawowych dokumentów oraz procedur zamówienia BIM, przebiegu procesu wdrożenia BIM na projekcie, metody kontroli wymagań

Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji procesu BIM

Kontakt:

Katarzyna Szajrych
501 094 251
katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

 

Piotr Łapiński
696 988 403
piotr.lapinski@aecdesign.pl

 

Wojciech Fiodorow
508 008 182
wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

 

Zakres usług:

Dla zamawiających BIM:

 • wsparcie przy tworzeniu dokumentacji zamówienia
 • wsparcie przy ocenie kompetencji i możliwość wypełnienie wymagań przez oferenta
 • tworzenie wzorów dokumentów

 

Dla firm dostarczający projekty w BIM:

 • doradztwo w spełnieniu wymagań BIM
 • wsparcie przy tworzeniu procedur umożliwiających wypełnienie wymagań zamawiającego w zakresie BIM

 

 

Przykłady dokumentów związanych z procesem BIM:

 • Plan implementacji
 • EIR (Employee Information Requirement)
 • BEP (BIM Execution Plan) – projekt zarządzania i utrzymania informacji. W normie brytyjskiej PAS 1192-2:2013 jest definiowany jako przygotowany przez wykonawcę plan, w którym przedstawiony jest sposób zbierania, zarządzania i dokumentacji informacji w modelu BIM
 • MIDP (Master Information Delivery Plan)

 

 

tworzenie dokumentacji BIM

 

DOKUMENTACJA BIM: EIR, BEP

KROK 1
Dokumentacja BIM – EIR (Employer’s Information Requirements), czyli Wymagania Informacyjne Zamawiającego:W dokumencie tym specyfikujemy nasze oczekiwania i zakres zastosowania technologii na projekcie. Dwa najważniejsze załączniki tego dokumentu to Specyfikacja Wymagań LOD/LOI oraz kwestionariusz kompetencyjny.LOD (Level of Detail/Development) oraz LOI (Level of Information) jest to standard określający sposób prezentacji informacji geometrycznej i niegeometrycznej obiektów BIM. Elementy o niższym poziomie LOD i LOI mają mniej detali geometrycznych i informacji od tych o wyższym poziomie LOD. 

 

 

 

KORK 2
Dokumentacja BIM – BEP (BIM Execution Plan) BEP jest jednym z najważniejszych dokumentów w trakcie projektów wykonywanych z zastosowaniem metodologii BIM i jako taki występuje w normie PAS w dwóch odmianach:Pre-contract BEP – Propozycja wykonawcy spełnienia wymagań EIR
Post-contract BEP – Opis wykorzystania BIM na projekcie
BEP to projekt zarządzania i utrzymania informacji. W normie PAS 1192-2:2013 jest definiowany jako przygotowany przez wykonawcę plan, w którym przedstawiony jest sposób zbierania, zarządzania i dokumentacji informacji w modelu BIM.Pre-contract BEP jest odpowiedzą na wymagania zamawiającego postawione w EIR i jest częścią oferty wykonawcy. Po wybraniu wykonawcy i rozstrzygnięciu przetargu, zamieniany jest on w Post-contract BEP, który jest tworzony przy udziale wszystkich stron biorących udział w projekcie i przedstawia wszystkie szczegóły zastosowania metodologii BIM na projekcie.
Dokumentacja BIM – EIR oraz BEP
Oba dokumenty poruszają szereg ważnych zagadnień w zakresie dokumentacji BIM. Reasumując, można podzielić je na trzy grupy:

 • Zagadnienia techniczne
 • Dotyczące zarządzania
 • Dotyczące wydawania dokumentacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj pozostałe usługi BIM w ofercie AEC Design Lidera wdrożeń BIM TU >>>

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: