Strefa Studenta,Szkolenia

Zdobądź przewagę na rynku!

zdobadz-przewage-1140

Wykorzystuj potencjał, jaki daje system w biznesie!

W Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym AEC Design jesteśmy przekonani, że inwestycja w rozwój to najlepsza odpowiedź na ciągle zmieniające się potrzeby rynku i rosnącą zglobalizowaną konkurencję. Nowe umiejętności zwiększają konkurencyjność, oszczędzają czas i koszty pracy, a także otwierają drzwi kariery.

Nowoczesny pracownik

Sama wiedza nie wystarczy, trzeba wiedzieć jak ją wykorzystać. Techniczna obsługa oprogramowania stanowi tylko jeden z dwóch ważnych elementów szkoleń Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego AEC Design. Kolejna, to praktyczna umiejętność wykorzystania możliwości aplikacji, odpowiadająca biznesowym potrzebom rynku.

Określona ścieżka kariery

Nowoczesny architekt, konstruktor, inżynier, czy instalator to specjalista który wie, jak wykorzystać posiadane umiejętności w realnym środowisku pracy. Dlatego szkolenia w AEC Design prowadzone są w oparciu o aktualnie realizowane przez klienta projekty, przekazując wiedzę na temat tego, jak wykorzystać potencjał aplikacji na tzw. „żywym organizmie”.

Zysk i oszczędności

Większe kompetencje bezpośrednio przekładają się na bardziej efektywną pracę. Szczegółowa znajomość środowiska oprogramowania pozwala na szybsze wykonanie projektu bez konieczności szukania rozwiązań na bieżąco. Konkurencyjność pracownika przejawia się także wiedzą na temat funkcjonowania różnych wersji oprogramowań oraz znajomości kilku różnych oprogramowań niezbędnych do pracy przy danym projekcie.

Wiedza techniczna i umiejętności miękkie

Techniczna wiedza obsługi aplikacji jest niezbędne do swobodnego działania. Jednakże pracując w architekturze, w branży mechanicznej lub budowlanej ogromne znaczenie odgrywa umiejętność wykorzystania wiedzy w codziennym życiu. Sposób prowadzenia szkoleń w AEC Design kładzie nacisk na naukę „sprzedawania” swojej wiedzy dalej: dla klientów lub pracodawców.

Certyfikat wiedzy

Oferujemy wsparcie w zakresie wszystkich aplikacji Autodesk na każdym poziomie zaawansowania. Każde szkolenie zakończone jest Certyfikatem Autodesk Ukończenia Szkolenia.