Make Factory Grow

Zmodyfikuj numer katalogowy w zestawieniu komponentów

Edycja elementów biblioteki Content Center w Autodesk Inventor

Istnieje wiele sposobów na modyfikację zawartości listy zestawieniowej komponentów począwszy od edycji gotowej listy zestawieniowej na rysunku złożeniowym aż po dodawanie niestandardowych właściwości już na etapie tworzenia pojedynczej części.

W niniejszym artykule przyjrzymy się temu bliżej, ponieważ skupimy się na przykładzie, gdzie dział zakupowy wymaga od działu konstrukcyjnego wprowadzania indeksów produktów producentów (numerów katalogowych), które są niezwykle pomocne z punktu widzenia prawidłowego składania i realizacji zamówień.

Rozpatrzymy drogę modyfikacji istniejących elementów z biblioteki content center:

1. Brak możliwości bezpośredniej edycji biblioteki content center w Autodesk Inventor powoduje, że niezbędne jest w pierwszej kolejności utworzenie osobistej biblioteki.

W tym celu należy przejść do tworzenia nowego pliku i włączyć zakładkę z projektami. Tam Należy przejść do bieżącego projektu, na którym się pracuje i rozwinąć biblioteki a następnie kliknąć ikonę po prawej stronie, która przeniesie Cię do konfiguracji istniejących bibliotek – tam możesz dodać własną.

2. Utwórz te bibliotekę i dodaj nazwę. Zwróć uwagę, że utworzona biblioteka ma możliwość nie tylko do odczytu ale też modyfikacji.

3. Stworzona biblioteka jest pusta. Należy uzupełnić ją o potrzebne typoszeregi. Przejdź do zakładki: Zarządzanie / Content Center / Edytor

4. Rozwiń Widok biblioteki, zobacz co jest możliwe do wybrania. Zauważ, ze gdy wybierzesz własną bibliotekę brakuje pozycji w kategoriach. Przy wyborze scalonego widoku pozycje są wyszarzone. Należy kliknąć na wybraną rodzinę bądź kategorię PPM i wybrać opcję „Kopiuj do” wybierając własną bibliotekę.

5. Możesz też wybierać i kopiować poszczególne elementy.

6. Dla skopiowanych elementów możesz modyfikować wartości w zakresie predefiniowanych właściwości. Kliknij na wybrany skopiowany element PPM i wybierz Tabelę rodziny.

7. Możesz edytować tabelę w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel edytując wartości dla istniejących właściwości bądź dodając nową kolumnę. Załóżmy, że chcesz zmienić pojawiający się numer katalogowy dla całej rodziny na wspólny indeks, rozpoznawalny dla działu zakupowego. W tym celu możesz skorzystać z reguł dostępnych w MS Excel lub wprowadzić własne wartości.

8. W tym przypadku wprowadzono indeksy zakupowe składające się z oznaczenia gabarytowego i oznaczenia producenta.

A dokładniej – skopiuj wybrane wartości do innego arkusza i zastosuj wobec nich formułę, np. łączenie tekstów lub sumę lub cokolwiek innego, co ułatwi wprowadzanie indeksów zakupowych.

9. Następnie skopiuj wynikową kolumnę z nowego arkusza i wklej w miejsce właściwości źródłowej w źródłowym arkuszu. Zapisz arkusz (ctrl+S). Zamknij go. Nowe, zmienione wartości widoczne są w żółtej kolumnie tabeli rodziny. Zastosuj zmiany. Program pokaże komunikat, że wprowadzone zmiany zostały pomyślnie zaczytane w bibliotece.

10. Sprawdź, czy w projekcie, w którym wykorzystujesz daną rodzinę lista zestawieniowa rzeczywiście pokazuje zmodyfikowany numer katalogowy. Wyeksportuj liste zakupową projektu do Excela. Zapisz arkusz w pożądanej lokalizacji i zweryfikuj, czy zostały podmienione wartości. W taki sam sposób wartości będą wyświetlały się dla listy zestawieniowej w dokumentacji.

Jesteś zainteresowany ofertą na oprogramowanie lub usługi, a może konsultacjami lub szkoleniami? Skontaktuj się z naszym działem mechanicznym.

 

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl